EU TACSO 3 organizuje obuku o pripremi projektnih prijedloga za tematske programe EU dostupne organizacijama civilnog društva, medijima i medijskim udruženjima u Crnoj Gori, u periodu od 2. do 4. februara  2021. godine.

Program će obuhvatiti različite tematske programe koje finansira EU, uključujući Erasmus +, Kreativna Europa, Evropa za građane. Nacrt programa je dostupan ovde.

Cilj treninga je povećati kapacitete OCD-a, medija i medijskih udruženja i informisati ih o mogućnostima finansiranja iz tematskih EU fondova i osnažiti ih za pripremu prijedloga projekata u skladu s tehničkim zahtjevima datih programa.

Ciljna grupa su organizacije civilnog društva, mediji i medijska udruženja iz Crne Gore, a posebno pružaoci socijalnih usluga, organizacije koje rade u oblasti zaštite ljudskih prava, lokalne organizacije, organizacije koje rade sa ranjivim grupama, djecom i mladima. Molimo vas imajte u vidu da trening nije otvoren za predstavnike/ce biznis sektora, javnih institucija, međunarodnih organizacija niti prijave individualaca/ki koji nisu dio neke organizacije civilnog društva, medija ili medijskog udruženja.

Obuka će se sprovesti on-line (putem Zoom platforme), na crnogorskom jeziku.

Trening će se odvijati u obliku trodnevnog (6 radnih sati dnevno) interaktivnog programa sa praktičnim prenosom znanja od strane iskusnih trenerica i gostujućih predavača.

Zainteresovane organizacije civilnog društva trebaju se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca do petka, 28. januara 2021. do 17:00h po srednjeevropskom vremenu.

Kako bi se osigurao učinkovit trening s dubinskim pristupom i praktičnim vježbama, broj odabranih organizacija civilnog društva je ograničen (maksimum 30). Svaka OCD može prijaviti jednog predstavnika/cu.

Nakon uspješno završene obuke učesnici/e će dobiti sertifikate.