Za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, EU TACSO 3 projekat organizuje on-line konsultativni sastanak vezano za Instrument Program podrške civilnom društvu i medijima 2021-23, Akcija za Crnu Goru u četvrtak, 1. aprila, 2021 u periodu od 11:00 do 12:30h.

Cilj događaja je razgovarati o prioritetima za programiranje CSF-a 2021. – 2023. sa organizacijama civilnog društva i medijskim asocijacijama, kao i ostalim akterima zainteresovanim za razvoj Programa.

Da biste učestvovali u konsultacijama, poterebno je da se prijavite popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti putem sljedećeg linka do utorka, 30. marta 17:00h. Događaj će se održati na engleskom jeziku uz obezbijeđen prevod na crnogorski jezik.

Nacrt programa je dostupan ovdje.

Glavna pitanja o kojima će se diskutovati su sljedeća:

  1. Koji su prioritetni sektori ili važni elementi koje treba uključiti u programiranje CSF 2021 – 2023?
  2. Koji su previđeni sektori (koji se do sada nisu pominjali ili nisu bili u dovoljnoj mjeri u fokusu) u kojima civilno društvo treba ojačati kao podrška procesu pristupanja i zašto?
  3. Kojoj vrsti grantova treba dati prioritet u programiranju? Kakvu bi podršku trebalo predvidjeti civilnom društvu s obzirom na kratkoročne i srednjoročne spoljne faktore?
  4. Koji je najbolji način za podršku manjim organizacijama civilnog društva?
  5. Koje su veličine grantova ili finansijske podrške trećim stranama koje biste željeli da budu uključene u Program?
  6. Prema vama, da li je civilno društvo dobro ciljano u okviru CSF-a? Neke konkretne preporuke za poboljšanje?
  7. Da li imate komentare na proces konsultacija koji prati programiranje CSF-a? Da li biste imali neke konkretne preporuke za poboljšanje?

U slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete sastanku, možete poslati odgovore na gore pomenuta pitanja, kao i druge komentare i sugestije na email: TACSO-ME@tacso.eu. Krajni rok za slanje pisanih komentara je ponedjeljak, 5 april, 17:00h. Pisani komentari mogu biti poslati na engleskom ili crnogorskom jeziku.